Privacy Statement

Bolier respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Bolier, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.
Wanneer u deze website bezoekt, worden het IP-adres en de door u bezochte pagina’s vastgelegd. De gegevens worden anoniem verwerkt en alleen voor statistische doeleinden gebruikt.
Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Bolier deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken.
Bolier behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bolier worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid 
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Bolier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.